Zvyšování účinnosti alkalické elektrolýzy

Charakteristika problému:

Vodík je plyn, ktorý je ako palivo najvýbušnejší, najhorľavejší, vo vesmíre je ako prvok najjednoduchší a zároveň najrozšírenejší. Jeho spaľovaním vzniká čistá vodná para, preto je z porovnateľných palív najekologickejší. Vodík ponúka riešenie na aktuálne otázky energetiky, ako sú vyčerpateľnosť fosílnych palív, hľadanie vhodnej alternatívy ako paliva najmä v odvetví dopravy, akumulácia elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a eliminácia vzniknutých skleníkových plynov.

Vodík je prakticky nevyčerpateľný zdroj energie s veľkým potenciálom nahradiť fosílne palivá. Avšak účinnosť jeho produkcie dnes využívanými metódami je natoľko nízka, že sa v energetike využíva zatiaľ len okrajovo. No neustálou snahou o zvyšovanie účinnosti jeho výroby je možné, že sa stane silným konkurentom v súčasnosti využívaných palív.

           

Cíle práce:

  • Teoreticky popísať priebeh elektrolýzy so zameraním sa na alkalickú elektrolýzu
  • Previesť energetickú bilanciu elektrolýzy
  • Navrhnúť konštrukčné prevedenie elektrolyzéra, ktoré prinesie zvýšenie účinnosti
  • Previesť praktické merania na experimentálnom vyvíjači vodika
              
                                              
                         

Vedoucí práce: Ing. Ján Poláčik                                  enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: jan.polacik@vutbr_cz

      Nahoru