Optimalizace provozu plynových kotlů

Charakteristika problému:

Práce bude zaměřena na experimentální měření základních typů plynových kotlů na zkušebně, včetně optimalizace jejich provozu. Část práce se bude zabývat problémy, které mohou nastat při instalaci moderních kotlů do staršího topného systému.

       

Vedoucí práce: Ing. Otakar Štelcl                            

Email: stelcl@fme_vutbr_czNahoru