Optimalizace provozu zplyňovacího kotle

Charakteristika problému:

Práce bude zaměřena na konstrukční změny zplyňovacího kotle na tuhá paliva a jejich vliv na složení spalin a účinnost.

       

Vedoucí práce: Ing. Otakar Štelcl                            

Email: stelcl@fme_vutbr_czNahoru