Měření emisí prachu

Charakteristika problému:

Jedním z nejsledovanějších parametrů spalovacích zařízení jsou emise prachu. První část práce je rešeršní a zabývá se možnostmi snížení emisí prachu. Druhá část je zaměřena na experimentální měření na zkušebně.

       

Vedoucí práce: Ing. Otakar Štelcl                            

Email: stelcl@fme_vutbr_czNahoru