Možnosti sušení biomasy

Charakteristika problému:

Biomasa využívaná pro energetické účely je pro svoji vysokou vlhkost často nevhodná pro spalování či další energetické využití.

Práce se bude zabývat principy sušení tuhých látek a rešerší technologií, které se v současné době pro sušení biomasy využívají. V závěru práce pak bude provedeno bilanční porovnání vybraných typů sušáren.

               

Cíle práce:

  • přehled principů sušení pevných látek
  • rešerše technologií sušení biomasy včetně vzájemného porovnání
  • provedení bilančních výpočtů vybraných sušáren
  • vyhodnocení výsledků

                    

                

Vedoucí práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.                             enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: marek.balas@vutbr_czNahoru