Black-out… Fakta a mýty!

Charakteristika problému:

Chaos v dopravě, nefungují komunikační sítě, vodovod, kanalizace či rozvod tepla. Takový je scénář totálního výpadku elektřiny, tzv. blackoutu. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že se jedná o reálné nebezpečí, které se nevyhýbá ani těm nejvyspělejším zemím….. Reálné zkušenosti s masivními výpadky energií v USA (Kalifonie, New York) jasně ukazují dopady a rizika pro obyvatele….

Cílem práce je provést rešerši tématiky black-outu, zpracovat možná rizika pro přenosovou síť České republiky, vliv OZE na stabilitu sítě, problémy České republiky s přetoky energie ze sousedních zemí….

            

Cíle práce:

  • Definovat rizika black-outu pro Českou republiku
  • Zpracovat rešerži možných scénářů pro Českou republiku
  • Zpracovat rešerši zahraničních zkušeností s black-outem

           

                 

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_cz

Nahoru