Podzemní zásobníky plynu

Charakteristika problému:

Podzemním zásobníkem plynu jsou dle definice veškerá podpovrchová a povrchová zařízení nutná pro skladování plynu. Ve většině případů se využívají přírodní, případně uměle vybudované prostory v podzemí, které jsou umístěny mezi geologicky nepropustnými vrstvami. Podzemním zásobníkem plynu tak může být například starý vytěžený důl, nebo cíleně vybudovaný prostor, do kterého se po část roku plyn vtlačuje, aby se v případě potřeby mohl opět vytěžit zpět a pustit do plynovodní sítě.

Cílem práce je provést rešerši tématiky způsobů dlouhodobého ukládání plynu
v zahraničí i v ČR. Česká republika má několik specifických způsobů ukládání plynu.

                

 Cíle práce:

  • Stručně definovat důvody ukládání plynu
  • Zpracovat rešerši uložišť plynu v ČR
  • Zpracovat rešerši uložišť plynu v zahraničí

               

                 

Vedoucí práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.                               enparbio.pdf prezentace ke stažení

Email: lisy@fme_vutbr_czNahoru