Odborná studentská debata o břidlicovém plynu

5. listopadu 2014 se uskuteční odborná studentská debata o břidlicovém plynu a budoucnosti evropské energetiky od 14:00 v sále Sál Břetislava Bakaly pořádané Kosciuszko Institute. 

Akce je součástí projektu Kosciuszko Institute "O břidlicovém plynu v česku. Polsko-České informační kampani o břidlicovém plynárenství" a je spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky. Ústav shromáždil skupinu odborníků mezinárodního renomé, kteří se připojí k diskusi. Mimo jiné Andrzej Sikora z Energy Studies Institute, Marcin Tarnawski z Jagellonské univerzity, Vlastimila Dvořáková a Juraj Franců z České geologické služby a Jan Osička z Masarykovy univerzity. 

Projekt je zaměřen na zapojení studentů a mládež k diskusi o energetických otázkách a je spolufinancován Katedrou veřejné a kulturní diplomacie v rámci Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky za "Česko-polské fórum: podpora rozvoje polsko-českých vztahů 2014".

Více viz přiložený leták akce.

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru