Odkazy z energetické oblasti

Vybrané odkazy stránek energetiky a obnovitelných zdrojů 

Obecné odkazy energetiky

Odkaz Obsah stránek jazyk
COGEN EUROPE-cogeneration Evropské sdružení pro podporu kogenerace en
ČEPS Česká energetická přenosová soustava cz
Energetik Energetický informační server cz
TZB info Stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov cz
Power plants around the world Galerie nejvýznamnějších elektráren světa en

Zplyňování biomasy

Wood gas as engine fuel Dřevoplyn jako palivo pro splovací motory en

Obnovitelné zdroje

Aniveg group-bio oil Výroba biopaliva, bio-oleje cz
Bioenergy International Výroba energie z biomasy en
Bioprofit Bioplyn, anaerobní procesy, fermentace, zplyňování... cz
Cogeneration technologies Bioplynové stanice, kogerační jednotky, solární energie en
Delf University of Technology Technická univerzita v Delftu (Holandsko) en
Energy efficiency and renewable energy Obnovitlené zdroje - přehled en
Enviweb Stránky s environmentální tématikou cz/en
Farmet Biozemědělství, zemědělské stroje cz
Grand Valley state University Michigan Alternative and Renewable Energy Center (MAREC) en
Heat Pump Centre Tepelná čerpadla en
National Renewable Energy Labolatory Národní laboratoř obnovitelných zdrojů ministerstva energetiky USA en
Renewable energy general Obnovitelné zdroje en
Supergen Energie z biomasy a solární energie en
UK Heat Pump Network News Tepelná čerpadla en
Vyhledávání látek podle chemického vzorce   cz

Jaderná energetika

IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii en
NEA Nuclear Energy Agency (NEA) en
WANO World Association of Nuclear Operators en
ANS American Nuclear Society en
NIA Nuclear Industry Association en
ČNS Česká nukleární společnost cz/en
ČNS-CYG Česká nukleární společnost - mladá generace cz/en
NEI Nuclear Energy Institute en
UIC Uranium Information Centre (Melbourne) cz
DOE Department of Energy (USA) en
BNL Brookhaven National Laboratory en
ANL Argonne National Laboratory en
LBL Lawrence Berkeley Laboratory en
LANL Los Alamos National Laboratory en
ORNL Oak Ridge National Laboratory en
JINR - Dubna Joint Institute for Nuclear Research Dubna (Russia) ru/en
KIAE Kurchatov Institute ru/en
MPEI Moscow Power Engineering Institute ru/en
http://www.pnpi.spb.ru/ Petrohradský ústav jaderné fyziky ru/en
ÚJV - Řež Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy cz/en
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost cz/en
SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů (ČR) cz/en
SÚRO Státní ústav radiační ochrany (ČR) cz/en
SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické
ochrany (ČR)
cz/en

obkjedu

Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

 cz

Časopisy, publikace

Science Direct en
ACS Publications en

Nahoru