Palivová laboratoř

Palivová laboratoř Odboru energetického inženýrství se nachází laboratoři C3 / 314a   v areálu Technická 2. Laboratoř umožňuje praktické seznámení studentů s metodami stanovení termických a spalovacích charakteristik všech typů tuhých a kapalných paliv.

Přístrojové vybavení laboratoře bylo inovováno v roce 2008 s finanční dotací z Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kalorimetr C 200 - stanovení spalného tepla tuhých a kapalných látek. Kalorimetr_c200.jpg
Přístroj pro stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného uhelného prachu - provádění zkoušek vznícení rozvířené prachu unášeného pulzem tlakového vzduchu skrz vyhřívanou keramickou pec.  min_teplota_rozvireneho_prachu.jpg
Přístroj pro stanovení teploty vznícení uhelného prachu - stanovení minimální teploty povrchu, pokrytého hořlavým prachem, při které dochází ke vznícení prachu. teplota_vzniceni_uhelneho_prachu.jpg
Halogenové sušící váhy KERN MLS - termogravimetrické stanovení vlhkosti paliv.  halogenove_susici_vahy_kern_mls.jpg
Laboratorní sušárna VENTICELL - jde o teplotní skříň, určenou k rovnoměrnému temperování materiálu a stanovení vlhkosti paliv. Susarna_Venticell.jpg
Měření bodu vzplanutí v otevřeném kelímku - stanovuje teplotu kapaliny, při které parciální tlak par kapaliny umožňuje vzplanutí iniciované cizím zdrojem nad volnou hladinou.  
Měření bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku - stanovuje teplotu kapaliny, při které parciální tlak par kapaliny umožňuje vzplanutí iniciované cizím zdrojem v uzavřeném prostoru.  
Hydraulický laboratorní lis BSL - je určen pro zkoušky lisovatelnosti, soudržnosti, tvarové stálosti a pevnosti tuhých paliv. laboratorni_lis_BSL.jpg
Elektrická pozorovací pec 0116 E - elektrická pec se zdvihovým mechanismem určená k tepelnému zpracování a pozorování malých množství materiálů do teplot 1500 °C Pozorovaci_pec_0116_E.jpg
Přístroj pro měření vznícení kapalin - pro měření bodu vznětlivosti kapalných látek, do teplot 600 °C  vzniceni_kapaliny.jpg
Přístroj pro měření teploty vznětlivosti pevných látek - prostředí elektricky otápěné keramické pícky s možností změn teplot je využito ke sledování vznícení pevných látek. vznetlivost pevnych latek_1.jpg
Digitální rotační viskozimetr VISCO STAR plus - k měření cynické viskozity kapalin, jejichž střihové napětí závisí na rychlosti laminárního obtékání rotujícího disku ponořeného do této kapaliny. Visco_star_plus_R.pngNahoru