Přednáška "Absorpční oběhy" - doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Absorpční oběhy", kterou povede doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně )  

Anotace přednášky

Absorpční oběhy představují oběhy, které mohou být využity pro chlazení nebo v režimu tepelného čerpadla. Pro přenos tepelné energie mezi teplotními hladinami využívají fázovou změnu chladiva stejně jako oběhy kompresorové. Rozdílný je princip zvyšování tlaku par chladiva, který využívá fyzikální podstaty absorpce a desorpce řízené odvodem a přívodem tepla na vhodné teplotní úrovni. Absorpční oběhy jsou využívány např. v trigeneračních systémech, systémech dálkového zásobování chladem a v klimatizačních jednotkách.   V rámci přednášky bude představena fyzikální podstata absorpčních oběhů, nejčastější konstrukce zařízení, provoz souvisejících systémů, zajímavé aplikace a ekonomika výroby chladu s využitím absorpčních oběhů. 

     

Místo a čas konání

V pondělí 13. dubna 2015 od 17:00 v místnosti A3/515. 

                         

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu přednášek předmětu Meziuniverzitní energetický seminář a je volně přístupná i další zájemcům. 

                             

Nahoru