Přednáška "Aktuální stav JE v EU a ČR" - Ing. Petr Nejedlý  (Skupina ČEZ a.s.)

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Aktuální stav JE v EU a ČR", kterou povede Ing. Petr Nejedlý  (Skupina ČEZ a.s.).

Místo a čas konání   

Ve středu 29. dubna 2015 od 15:00 v místnosti A3/515. 

                         

Přednáška se uskuteční v rámci kooperace mezi fakultami FS ČVUT (odkud bude živě přenášena) na FSI VUT v Brně, FJFI ČVUT, FS VŠB - TU Ostrava. 

.

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru