Přednáška: Historie parních turbín v Brně

Dovolujeme se přepojit k pozvánce na první přednášku z cyklu přednášek o historii a konstrukci parních turbín, které se konají v rámci doprovodného programu k výstavě Technické kreslení a zobrazování v prostorách Technického muzea v Brně a vstup je zdarma.

                     

Přednášku o Historii parních turbín v Brně povede doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (Odbor energetického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně) ve čtvrtek 2. února 2017 v 15:30 ve výstavě Technické kreslení a zobrazování

Anotace přednášky:

Parní turbína byla na počátku dvacátého století nejen naprostá novinka v energetice a dopravě, ale současně i jeden z nejsložitějších strojírenských výrobků. Brno a okolí mělo v této době již dlouhou tradici výroby parních kotlů a parních strojů. Logickým pokračováním se tehdy v PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNĚ stala výroba parních turbín, nejdříve podle licence a později dle vlastní konstrukční školy. Součástí konstrukce turbín v Brně byl od počátku jejich stálý vývoj s ohledem na nejnovější světové poznatky z oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a technologií výroby.

Nastolený trend vlastních konstrukčních řešení typických uzlů parních turbín platí v brněnské aglomeraci až do dnešní doby. i když se výrobou turbín zabývá několik samostatných firem (Siemens Industrial Turbomachinery, ShaanGu – EKOL, PBS, G-Team). Jejich společný základ technického řešení je vždy možno vystopovat právě v původní PBS, ze které postupně po roce 1990 tyto společnosti vznikly.Přednáška představí průřez konstrukcemi turbín brněnské konstrukční školy od počátku až do současnosti a pro zajímavost uvede i srovnání s další typickou konstrukční školou parních turbín z Plzně, Doosan Škoda Power.
           

              

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru