Přednáška: Historie výzkumu a výroby vodních turbín v Brně a jeho okolí

Dovolujeme se přepojit k pozvánce na třetí přednášku z cyklu přednášek o historii a konstrukci parních turbín, které se konají v rámci doprovodného programu k výstavě Technické kreslení a zobrazování v prostorách Technického muzea v Brně.

                     

Přednášku o Historie výzkumu a výroby vodních turbín v Brně a jeho okolí povede doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně) ve čtvrtek 16. února 2017 v 15:30 ve výstavě Technické kreslení a zobrazování

Anotace přednášky:

Vodní energetika byla páteří elektrifikace českých zemí. V Brně na počátku 20. století prováděl intenzivní výzkum nové turbíny určené pro velmi vysoké průtoky prof. Viktor Kaplan, od jehož narození v loňském roce uplynulo 140 let. Díky jeho spolupráci s brněnským průmyslníkem Storkem se stalo Brno a jeho okolí významnou základnou výroby vodních turbín. V přednášce bude shrnuta práce Viktora Kaplana spojená s jeho nejvýznamnějším vynálezem – regulovatelnou Kaplanovou turbínou a historie výroby vodních turbín ve firmách Storek a ČKD Blansko.

Bude též prezentováno (v souvislosti s tématem probíhající výstavy „Technické kreslení a zobrazování“) jak se změnila výkresová dokumentace od začátku minulého století až po současné počítačové modely jednotlivých komponent vodních turbín.

           

             



&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru