Přednáška Korean Nuclear Energy Development

Ústav elektroenergetiky, FEKT a Odbor energetického inženýrství, FSI VUT v Brně si Vás dovolují pozvat na přednášku

Korean Nuclear Energy Development

se zástupci korejské společnosti KHNP o historii korejského jaderného programu.Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 10:00 hodin

v místnosti T12/SF 2.162Technická 12, FEKT, VUT v Brně

           
&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru