Přednáška: Parní turbíny

Dovolujeme se přepojit k pozvánce na  druhou přednášku z cyklu přednášek o historii a konstrukci parních turbín, které se konají v rámci doprovodného programu k výstavě Technické kreslení a zobrazování v prostorách Technického muzea v Brně a vstup je zdarma.

                     

Přednášku Parní turbíny povede Ing. Milan Kořista, Ph.D. (Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery) ve čtvrtek 9. února 2017 v 15:30 ve výstavě Technické kreslení a zobrazování

Anotace přednášky:

Parní turbína je součástí tepelného stroje, který přeměňuje tepelnou energii v mechanickou práci a tu dále nejčastěji v elektrickou energii. Historie průmyslového využití tepelných turbín začíná na konci 19. století v Anglii a Švédsku a je spojena s překonáváním technických limitů parních strojů – předcházející masově rozšířené technologie totožného účelu. Nejen město Brno, ale vlastně Česká republika, a parní turbíny jsou nepřetržitě spojeny od začátku 20. století. Projděme se touto historií a zamysleme nad budoucností principu stroje, jenž je nepřetržitě používán více než 100 let a má nejdelší a přitom i v současnosti stálé masové využití v konkurenci všech současných technologií pro přeměnu energií v mechanickou práci a elektřinu – v tzv. „energetickém mixu“.


           

             &source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru