Přednáška "Úvod do využití jaderné fúze pro výrobu energie (ITER, DEMO)"

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Úvod do využití jaderné fúze pro výrobu energie (ITER, DEMO)", kterou povede Ing. Slavomír Entler (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)

Anotace přednášky

Jaderná fúze představuje jeden z potenciálních a vysoce perspektivních zdrojů energie. Fúzní elektrárny v budoucnu nahradí elektrárny na fosilní paliva i jaderné elektrárny. Budou plnohodnotným průmyslovým protějškem malých decentralizovaných energetických zdrojů a umožní světovou energetiku racionálně sestavit z trvale udržitelných energetických zdrojů. Podstatnou otázkou ale je, kdy k tomu dojde. Průmyslové zvládnutí jaderné fúze je jedním z nejsložitějších úkolů, před kterým vědci a technici kdy stáli. Přednáška obsahuje kompletní přehled problematiky jaderné fúze související s využitím jaderné fúze pro energetiku. Zvláštní pozornost je věnována fúzní jaderné technologii (FNT), která zahrnuje nejzatíženější komponenty fúzních reaktorů. 

     

Místo a čas konání

V pondělí 2. března 2015 od 17:00 v místnosti A3/515. 

                         

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu přednášek předmětu Meziuniverzitní energetický seminář a je volně přístupná i další zájemcům. 

Nahoru