Přednáška „Zdroje tepla pro malé objekty“

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku „Zdroje tepla pro malé objekty“, kterou bude mít zástupce společnosti QUANTUM, a.s.

         

     

                

Přednáška bude zahrnovat představení:

  • Kondenzačních kotlů

  • Ohřívačů vody

  • Solární techniky

  • Zkušenosti projektanta vytápění

  • Legislativní změny u plynových spotřebičů

  • Volná diskuse s absolventem oboru Technika prostředí

            

Přednáška se uskuteční v pondělí 19. 3. 2018 od 9 hodin v místnosti A2/312.  

              

Nahoru