Přístrojové vybavení

 • Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kW
 • Termovizní kamera FLIR SC660
 • ANALYSETTE 22 MicroTec plus
 • Elektrostatický klasifikátor 3080L a kondenzační čítač částic 3775
 • Plynový chromatograf Master s FID detektory a FPD detektorem
 • Měřící stolice tepelných strojů
 • Zkušební kout pro měření kotlů a lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva
 • Termogravimetrický analyzátor (TGA) Jupiter 449 F3 - NETZSCH
 • Kalorimetr IKA C200
 • Elektrická pozorovací pec 0116E
 • Experimentální zplyňovací jednotka Biofluid 2

       

Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kW

PDF.png

1_2.jpg
 • Měření účinnosti přímou a nepřímou metodou

               

 • Přesné nastavení teplot (do 200°C) a průtoku spalovacích vzduchů

              

 • Regulace teploty vratné vody

               

 • Široká palivová základna

             

 • Připojený zdroj kyslíku – 15 m3/hod

                

 • Propracovaný systém měření a regulace

                 

Termovizní kamera FLIR SC660

PDF.png
1_3_3.jpg2new_new_1.jpg
 • Teplotní rozsah -40 až 1500 °C

           

 • Přesnost +/- 2°C

            

 • Teplotní rozlišení:  < 0,045 °C (při 30 °C)

           

 • Zobrazovací frekvence 30Hz, 640x480 pixelů

                 

 • On-line záznam a vyhodnocování dat

                     

 • Velké množství funkcí pro měření a vyhodnocování

                       

ANALYSETTE 22 MicroTec plus

PDF.png
2_2.jpg

              

 • Měření velikosti částic v rozmezí 0,08 – 2000 µm

              

 • Částice analyzovány po dispergaci v kapalném prostředí           


                   

Elektrostatický klasifikátor 3080L

 a kondenzační čítač částic 3775

PDF.png
1_3_5.jpg
 • Měření koncentrace částic ve velikostním rozsahu 10 nm až 1000 nm

 

 • Koncentrace částic měřeny v plynném prostředí

     

 • Primární plyn ředitelný v poměru 1:1 až 1:30

       

 • Možnost generování částic od velikosti  20 nm

                        

Plynový chromatograf Master

 s FID detektory a FPD detektorem

PDF.png

1_3.JPG
 
 • Průtok 0 – 1000 ml/min (He, H2) 0 – 200 ml/min N2, možnost teplotního a tlakového programu

           

 • Termostat max. teplota 500°C, možnost „Fast GC“

          

 • Injektor upraven pro„Fast GC“, možnost PTV, split-splitless, náplňové kolony

              

 • Detektory: FID, FPD

          

 • Autosampler 0,1 - 500µl, možnost Peltierova chlazení ( 5- 70°C), možnost režimu SPME

                

Měřící stolice tepelných strojů

PDF.png
motory_2.jpg

         

 • Maximální tlak páry 1,4 MPa abs.

         

 • Teplota páry – sytá pára při daném maximálním tlaku

         

 • Maximální výkon 700kW

           

 • Minimální teplota kondenzace 40°C

            

 • Maximální tlak v kondenzátoru 1,4 MPa abs.

                  

 • Přípojka zemního plynu pro zkoušky kogeneračních jednotek

                           

               

                     

Zkušební kout pro měření kotlů

a lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva

PDF.png
1_3_2.jpg   
 • Maximální tepelný výkon 50 kW

             

 • Měření účinnosti a emisí (CO, CO2, NOx, SOx, prach)

           

 • Měření úbytku paliva na váhovém mostě s přesností 20g

               

 • Měření povrchových teplot

            

 • Měření oteplení přilehlých předmětů

           

 • Analýza tepelných toků pomocí termovize

              

Termogravimetrický analyzátor (TGA)

Jupiter 449 F3 - NETZSCH

PDF.png


1_4_1.jpg

2_3_1.jpg
 • Teplotní rozsah: 20°C (teplota okolí)... 1600°C

          

 • Rychlost ohřevu a chlazení (max.):   50 K/min do teploty 1200°C, 20 K/min nad teplotu 1200°C

        

 • Rozsah váhy: do 35g

     

 • Přesnost váhy pro TGA: 1 μg

          

 • Možný typ testovací atmosféry: inertní, oxidační, redukční, statická, dynamická

      

 • Přepínací ventil pro dva čisté plyny a jeden ochranný plyn

           

 • Možnost kontroly hmotnostního toku pro 3 plynové kanály

           

 • Vakuo-těsné provedení zařízení umožňuje dosáhnout tlaku 10-2 mbar

                  

Kalorimetr IKA C200

PDF.png
1_1.jpg
 • Automatizované měření spalného tepla tuhých a kapalných paliv

  

 • Měřený vzorek 0,3 až 2,5 g

          

 • Snadná opakovatelnost měření

         

 • Možnost homogenizace dodaného vzorku (cca 10 g)

                   

Elektrická pozorovací pec 0116E

PDF.png

2_3_2.jpg
 • Měřící teplota: 25°C až 1600°C

    

 • Rychlost ohřevu:  0 až 50°C/min

           

 • Možnost fotografického záznamu vzorku v průběhu měření

         

 • Možnost volby intervalu focení vzorku (řízeno dle teploty)

           

 • Vyhodnocovací software umožňuje přesnější vyhodnocení pořízených snímků

                  

Experimentální zplyňovací jednotka Biofluid 2

PDF.png
1.jpg

                  

            

 • Příkon zařízení 150 kW

          

 • Výkon (v plynu) 100 kW

            

 • Možné palivo: biomasa, odpady

           

 • Možné druhy zplyňovacího média: vzduch, vodní pára, kyslík a jejich kombinace

                                       

   

Nahoru