Přístrojové vybavení

 • Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kW
 • Termovizní kamera FLIR SC660
 • ANALYSETTE 22 MicroTec plus
 • Elektrostatický klasifikátor 3080L a kondenzační čítač částic 3775
 • Plynový chromatograf Master s FID detektory a FPD detektorem
 • Měřící stolice tepelných strojů
 • Zkušební kout pro měření kotlů a lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva
 • Termogravimetrický analyzátor (TGA) Jupiter 449 F3 - NETZSCH
 • Kalorimetr IKA C200
 • Elektrická pozorovací pec 0116E
 • Experimentální zplyňovací jednotka Biofluid 2
 • Online analyzátor plynu
 • Čítač částic Palas Promo® 2000
 • Kaskádový impaktor Dekati HT-DLPI+
 • Laboratorní pec LAC L 15/12 
 • Ultrazvuková lázeň Badelin Sonorex Super rk 106 
 • Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr (metash UV- 9000)  
 • Univerzální rotorový rychlomlýnek (Pulverisette 14 classic line, fy Fritsch) 
 • Analytické váhy (OHAUS Pioneer PX Semi – Micro – 225 D)

       

Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kW

PDF.png

1_2.jpg
 • Měření účinnosti přímou a nepřímou metodou

               

 • Přesné nastavení teplot (do 200°C) a průtoku spalovacích vzduchů

              

 • Regulace teploty vratné vody

               

 • Široká palivová základna

             

 • Připojený zdroj kyslíku – 15 m3/hod

                

 • Propracovaný systém měření a regulace

                 

Termovizní kamera FLIR SC660

PDF.png
1_3_3.jpg2new_new_1.jpg
 • Teplotní rozsah -40 až 1500 °C

           

 • Přesnost +/- 2°C

            

 • Teplotní rozlišení:  < 0,045 °C (při 30 °C)

           

 • Zobrazovací frekvence 30Hz, 640x480 pixelů

                 

 • On-line záznam a vyhodnocování dat

                     

 • Velké množství funkcí pro měření a vyhodnocování

                       

ANALYSETTE 22 MicroTec plus

PDF.png
2_2.jpg

              

 • Měření velikosti částic v rozmezí 0,08 – 2000 µm

              

 • Částice analyzovány po dispergaci v kapalném prostředí           


                   

Elektrostatický klasifikátor 3080L

 a kondenzační čítač částic 3775

PDF.png
1_3_5.jpg
 • Měření koncentrace částic ve velikostním rozsahu 10 nm až 1000 nm

 

 • Koncentrace částic měřeny v plynném prostředí

     

 • Primární plyn ředitelný v poměru 1:1 až 1:30

       

 • Možnost generování částic od velikosti  20 nm

                        

Plynový chromatograf Master

 s FID detektory a FPD detektorem

PDF.png

1_3.JPG
 
 • Průtok 0 – 1000 ml/min (He, H2) 0 – 200 ml/min N2, možnost teplotního a tlakového programu

           

 • Termostat max. teplota 500°C, možnost „Fast GC“

          

 • Injektor upraven pro„Fast GC“, možnost PTV, split-splitless, náplňové kolony

              

 • Detektory: FID, FPD

          

 • Autosampler 0,1 - 500µl, možnost Peltierova chlazení ( 5- 70°C), možnost režimu SPME

                

Měřící stolice tepelných strojů

PDF.png
motory_2.jpg

         

 • Maximální tlak páry 1,4 MPa abs.

         

 • Teplota páry – sytá pára při daném maximálním tlaku

         

 • Maximální výkon 700kW

           

 • Minimální teplota kondenzace 40°C

            

 • Maximální tlak v kondenzátoru 1,4 MPa abs.

                  

 • Přípojka zemního plynu pro zkoušky kogeneračních jednotek

                           

               

                     

Zkušební kout pro měření kotlů

a lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva

PDF.png
1_3_2.jpg   
 • Maximální tepelný výkon 50 kW

             

 • Měření účinnosti a emisí (CO, CO2, NOx, SOx, prach)

           

 • Měření úbytku paliva na váhovém mostě s přesností 20g

               

 • Měření povrchových teplot

            

 • Měření oteplení přilehlých předmětů

           

 • Analýza tepelných toků pomocí termovize

              

Termogravimetrický analyzátor (TGA)

Jupiter 449 F3 - NETZSCH

PDF.png


1_4_1.jpg

2_3_1.jpg
 • Teplotní rozsah: 20°C (teplota okolí)... 1600°C

          

 • Rychlost ohřevu a chlazení (max.):   50 K/min do teploty 1200°C, 20 K/min nad teplotu 1200°C

        

 • Rozsah váhy: do 35g

     

 • Přesnost váhy pro TGA: 1 μg

          

 • Možný typ testovací atmosféry: inertní, oxidační, redukční, statická, dynamická

      

 • Přepínací ventil pro dva čisté plyny a jeden ochranný plyn

           

 • Možnost kontroly hmotnostního toku pro 3 plynové kanály

           

 • Vakuo-těsné provedení zařízení umožňuje dosáhnout tlaku 10-2 mbar

                  

Kalorimetr IKA C200

PDF.png
1_1.jpg
 • Automatizované měření spalného tepla tuhých a kapalných paliv

  

 • Měřený vzorek 0,3 až 2,5 g

          

 • Snadná opakovatelnost měření

         

 • Možnost homogenizace dodaného vzorku (cca 10 g)

                   

Elektrická pozorovací pec 0116E

PDF.png

2_3_2.jpg
 • Měřící teplota: 25°C až 1600°C

    

 • Rychlost ohřevu:  0 až 50°C/min

           

 • Možnost fotografického záznamu vzorku v průběhu měření

         

 • Možnost volby intervalu focení vzorku (řízeno dle teploty)

           

 • Vyhodnocovací software umožňuje přesnější vyhodnocení pořízených snímků

                  

Experimentální zplyňovací jednotka Biofluid 2

PDF.png
1.jpg

                  

            

 • Příkon zařízení 150 kW

          

 • Výkon (v plynu) 100 kW

            

 • Možné palivo: biomasa, odpady

           

 • Možné druhy zplyňovacího média: vzduch, vodní pára, kyslík a jejich kombinace

                                       

                  

Online analyzátor plynu

 
           
     
           

 • Přenosný analyzátor plynu pro online měření CO, CO2, O2, H2 a CH4

          

 • Kontinuální záznam výhřevnosti/spalného tepla v MJ·m-3

            

 • Průtok plynu 0,7–1,2 l·min-1, možnost regulace jehlovým ventilem

           

 • Provozní teplota měřeného plynu 0–50 °C, vstupní tlak plynu 20–100 mbar

                  

Čítač částic Palas Promo® 2000

 
        


 • Měření částic na základě rozptylu světla
 
 • Měřicí rozsah 0,2–105 µm

         
 • Velikostní distribuce částic

        
 • Koncentrace až do 106 cm−3

        
 • On-line monitoring s časovým rozlišením 1 s

         
 • Průtok analyzovaného plynu 5 l·min−1

                  

Kaskádový impaktor Dekati HT-DLPI+

 

 • Čtrnáctistupňový kaskádový impaktor
     
 • Vyhříván až na 180 °C

     
 • Vyhodnocení gravimetrickou analýzou

       
 • Měřicí rozsah 0,014–10 µm

          
 • Vhodný pro následnou chemickou analýzu

        
 • Vyhřívaná ředicí soustava minimalizuje kondenzaci

                 

Laboratorní pec LAC L 15/12

 

   
 • Pracovní teplota do 1200 °C
      
 • Příkon 3,5 kW
   
 • Objem 15 litrů
      
 • Až 30 pracovních programů po 15 krocích
  
 • Přívod ochranné atmosféry
  
 • Stanovení obsahu popela (ztráta žíháním), prchavé hořlaviny

                

Ultrazvuková lázeň Badelin Sonorex Super rk 106

 

     
 • kruhová vana z ušlechtilé oceli

    
 • kmitočet ultrazvuku 35 kHz

    
 • vnitřní rozměr lázně 240 x 130 mm

       
 • spínací hodiny pro 1 – 15 min a nepřetržitý provoz

                

Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr (metash UV- 9000)

 
             

 • měření v rozsahu 190 – 1100 nm (deuteriová, wolframová lampa)
  
 • nastavitelná šířka štěrbiny 05; 1; 2; 4 nm
     
 • měření při více vlnových délkách, skenování spektra při dané vlnové délce
           
 • stanovení anorganických iontů v roztocích

                

Univerzální rotorový rychlomlýnek (Pulverisette 14 classic line, fy Fritsch)

 
           

 • otáčky 6 – 20 tis. Ot/min
  
 • cyklonový separátor pro mletí malých množství vzorků s odsávacím systémem do skleněné láhve
      
 • síta o velikosti ok: 2,0 mm; 1,5mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,12 mm; 0,08 mm
      
 • maximální mlecí množství 5 L/hod
          
 • Oblast použití:
 • měkké materiály jako jsou rostliny, dřevo, kořeny, listy, jehličí, koření, textilie,  chemikálie, potraviny, obilí, křída, uhlí, půda
 • středně tvrdé materiály jako farmaceutika, hnojivo, pelety, krmivo

                

Analytické váhy (OHAUS Pioneer PX Semi – Micro – 225 D)

 
        

 • váživost 82 g
         
 • dílek 0,000 01 g
      
 • opakovatelnost 0,000 02g
    
 • linearita vážení ±0,000 1g
     
 • komunikační rozhraní RS232, USB


                               Nahoru