Společnost Skupina ČEZ a.s. nabízí na ak.r. 2015/2016 téma diplomové práce

Společnost Skupina ČEZ a.s. nabízí na ak.r. 2015/2016 téma diplomové práce "Simulace proudění a průběhu teplotních polí při přejíždění smyček na dochlazování reaktoru VVER 440/213 v režimu přirozené cirkulace" 

Simulace průběhu přirozené cirkulace v hlavním cirkulačním potrubí a parogenerátoru ze strany primárního chladiva v různých způsobech přejíždění (skokové, tj. při rychlém odstavení napájecí vody do původně pracující smyčky za současného rychlého najetí napájecí vody do nabíhané smyčky a pomalé, tj. dle provozní dokumentace) smyček na dochlazování s otevřeným primárním okruhem.

           

Podklady: 

  • rozměry dotčených částí zařízení primárního okruhu (hydraulické rozměry)
  • data z měření během přejíždění smyček v různých režimech najíždění smyček

Kontakt 

  • Petra Lázničková, Elektrárna Dukovany, petra.laznickova@cez_cz,
  • Milan Belko, milan.belko@cez_cz

               

Nahoru