Státní závěrečné zkoušky 2014

Pokyny pro studenty ke SZZ:

 • součástí diplomové / bakalářské práce (tištěné i elektronické formy) je zadání, které je podepsané panem děkanem a ředitelem Energetického ústavu (nikoliv to, které se Vám zobrazuje ve Studisu). Toto zadání je připraveno k vyzvednutí u paní Lenky Župkové. 
 • diplomové / bakalářské práce odevzdávejte svému vedoucímu dané práce. Druhý výtisk, který je svázán s kopií zadání, si bude možné vyzvednout v průběhu měsíce září 2014 na sekretariátu OEI u paní Lenky Župkové
 • prezentace ke SZZ předejte tajemníkovi dané komise. (prezentaci připravujte na max. 10min. ve formátech *.ppt, *.pptx, nebo *.pdf)
 • prezentace ke SZZ bude možné vyzkoušet v učebně A3/515 a zároveň předat tajemníkovi komise mezi 9 - 11 hodinou ve dnech:

1) Magisterský obor Energetické inženýrství 16. 6. 2014
2) Bakalářský obor Energetika, procesy a ekologie 18. 6. 2014
3) Bakalářský obor Strojní inženýrství 23. 6. 2014 (dne 16. 6. 2014 budou studenti oboru Strojní inženýrsví v učebně A3/734 od 10 hodin seznámeni s průběhem SZZ)

 • přesný den / hodinu své SZZ se každý student dozví ze Studisu nejpozději 7 dní před SZZ. Ke SZZ se prosím dostavte alespoň hodinu před plánovaným termínem.

                    

Státní závěrečná zkouška magisterského oboru Energetiské inženýrství:

Dne 17. 6. 2014 budou zasedat zároveň tři zkušební komise:

Zkušební komise č. 95:

Předseda: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
Místopředseda:    prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Členové:  Ing. Bedřich Heinze
   Ing. Mirko Hudeček, CSc.
   prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
   prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
   Ing. Alojz Boko
Tajemník Ing. Michal Špiláček

                

Zkušební komise č. 96:

Předseda: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
Místopředseda:   prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.
Členové: Ing. Stanislav Kubiš, CSc.
  Ing. Radovan Kundera
  Ing. Tomáš Flimel
  Ing. Pavel Čáslava
Tajemník Ing. Petr Kracík

                                

Zkušební komise č. 97:

Předseda: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Místopředseda:   doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.
Členové: Ing. Aleš John
  Ing. Milan Kořista, Ph.D.
  Ing. Pavel Skoupý
  Ing. Jaroslav Sláma
Tajemník Ing. Marian Brázdil

             

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Energetika, procesy a ekologie:

Dne 19. 6. 2014 bude zasedat:

Zkušební komise č. 7:

Předseda: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Místopředseda:   doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
Členové: Ing. Jan Sedláček
  Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.
Tajemník Ing. Ladislav Suk

         

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Strojní inženýrství

Dne 24. 6. 2014 bude zasedat:

Zkušební komise č. 64:

Předseda: Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Místopředseda:   Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Členové: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
  Ing. Jiří Martinec, Ph.D.
  Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.
  doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
Tajemník Ing. Ladislav Šnajdárek

         

Dne 25. 6. 2014 bude zasedat:

Zkušební komise č. 71:

Předseda: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Místopředseda:   Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Členové: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
  Ing. Jiří Martinec, Ph.D.
  Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Tajemník Ing. Michaela Hrnčířová

         Nahoru