Státní závěrečné zkoušky 2015

Pokyny pro studenty ke SZZ, kteří ji vykonávají na OEI:

  • součástí diplomové / bakalářské práce (tištěné i elektronické formy) je zadání, které je podepsané panem děkanem a ředitelem Energetického ústavu (nikoliv to, které se Vám zobrazuje ve Studisu). Toto zadání je připraveno k vyzvednutí u paní Lenky Župkové. 
  • diplomové / bakalářské práce odevzdávejte svému vedoucímu dané práce. Druhý výtisk, který je svázán s kopií zadání, si bude možné převzít v den úspěšného vykonání SZZ.
  • prezentace ke SZZ předejte tajemníkovi dané komise. (prezentaci DP připravujte na max. 10 min. a prezentaci BP na max. 7 min. ve formátech *.ppt, *.pptx, nebo *.pdf)
  • prezentace ke SZZ bude možné vyzkoušet a zároveň předat tajemníkovi komise  ve dnech:

1) Magisterský obor Energetické inženýrství 15. 6. 2015 od 9 do 11 hod. v učebně A3/515
2) Bakalářský obor Energetika, procesy a ekologie 19. 6. 2015 od 9 do 11 hod. v učebně A3/734
3) Bakalářský obor Strojní inženýrství 15. 6. 2015 od 9 do 11 hod. v učebně A3/734 (dne 9. 6. 2015 budou studenti oboru Strojní inženýrství v učebně A3/734 od 10 hodin seznámeni s průběhem SZZ na OEI)

  • přesný den / hodinu své SZZ se každý student dozví ze Studisu nejpozději 7 dní před SZZ. Ke SZZ se prosím dostavte alespoň hodinu před plánovaným termínem.
  • Občerstvení pro komisi zajišťují studenti, na což mohou obdržet i příspěvek. Bližšší informace poskytne paní Lenka Župková.   

                    

Státní závěrečná zkouška magisterského oboru Energetické inženýrství:

Dne 16. 6. 2015 budou zasedat zároveň tři zkušební komise:

Zkušební komise č. 34:

Předseda:

doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

Místopředseda:   

 prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Členové:

 Ing. Bedřich Heinze

 

 Ing. Mirko Hudeček, CSc.

 

 prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

 

 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.

 

 Ing. Alojz Boko

Tajemník

Ing. Michal Špiláček

                

Zkušební komise č. 36:

Předseda:

doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Místopředseda:   

prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.

Členové:

Ing. Stanislav Kubiš, CSc.

 

Ing. Radovan Kundera

 

Ing. Tomáš Flimel

 

Ing. Pavel Čáslava

Tajemník

Ing. Petr Kracík

                                

Zkušební komise č. 35:

Předseda:

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Místopředseda:   

doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

Členové:

Ing. Aleš John

 

Ing. Milan Kořista, Ph.D.

 

Ing. Pavel Skoupý

 

Ing. Jaroslav Sláma

Tajemník

Ing. Marian Brázdil

             

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Energetika, procesy a ekologie:

Dne 22. 6. 2015 bude zasedat:

Zkušební komise č. 37:

Předseda:

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Místopředseda:   

doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Členové:

Ing. Jan Sedláček

 

Ing. Marek Baláš, Ph.D.

 

Ing. Martin Lisý, Ph.D.

 

Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.

Tajemník

Ing. Ladislav Šnajdárek

         

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Strojní inženýrství

Dne 17. 6. 2015 bude zasedat:

Zkušební komise č. 137:

Předseda:

Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Místopředseda:   

Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Členové:

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

 

Ing. Jiří Martinec, Ph.D.

 

Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.

 

doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Tajemník

Ing. Ladislav Suk

         

Dne 18. 6. 2015 bude zasedat:

Zkušební komise č. 145:

Předseda:

Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Místopředseda:   

Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Členové:

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

 

Ing. Jiří Martinec, Ph.D.

 

Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.

 

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Tajemník

Ing. Otakar Štelcl

         Nahoru