Státní závěrečné zkoušky 2016

Pokyny pro studenty ke SZZ, kteří ji vykonávají na OEI:

  • Druhý výtisk diplomové / bakalářské práce, který je svázán s kopií zadání, si bude možné převzít v den úspěšného vykonání SZZ.
  • prezentace ke SZZ předejte tajemníkovi dané komise. (prezentaci DP připravujte na max. 10 min. a prezentaci BP na max. 7 min. ve formátech *.ppt, *.pptx, nebo *.pdf)
  • prezentace ke SZZ bude možné vyzkoušet a zároveň předat tajemníkovi komise  ve dnech:

1) Magisterský obor Energetické inženýrství 13. 6. 2016 od 9 do 11 hod. v A1/1441 (14. np.).
2) Bakalářský obor Energetika, procesy a ekologie  20. 6. 2016 od 9 do 11 hod. v A1/1441 (14. np.)
3) Bakalářský obor Strojní inženýrství 20. 6. 2016 od 9 do 11 hod. v v A1/1441 (14. np.).

  • přesný den / hodinu své SZZ se každý student dozví ze Studisu nejpozději 7 dní před SZZ. Ke SZZ se prosím dostavte alespoň hodinu před plánovaným termínem.
  • Občerstvení pro komisi zajišťují studenti, na což mohou obdržet i příspěvek. Bližšší informace poskytne paní Lenka Župková.   

                                                      

Státní závěrečná zkouška magisterského oboru Energetické inženýrství:

Dne 14. 6. 2016 budou zasedat zároveň tři zkušební komise:

Zkušební komise č. 103:

Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Místopředseda:   

 Ing. Milan Kořista, Ph.D.

Členové:

 Ing. Pavel Skoupý
   Ing. Aleš John
   doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

Tajemník

 Ing. Marian Brázdil 

                

Zkušební komise č. 104:

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Místopředseda:   

 prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.

Členové:

 Ing. Stanislav Kubiš, CSc.
   Ing. Radovan Kundera
   Ing. Tomáš Flimel
   Ing. Pavel Čáslava

Tajemník

 Ing. Petr Kracík, Ph.D.

                                

Zkušební komise č. 105:

Předseda:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

Místopředseda:   

 prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Členové:

 prof. Ing. Pavel Kolat, Dr.Sc.
   Ing. Mirko Hudeček, CSc.
   prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
   Ing. Alojz Boko
   doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Tajemník

 Ing. Michal Špiláček

             

Dne 15. 6. 2016 bude zasedat:

Zkušební komise č. 106:

Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Místopředseda:   

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Členové:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
   Ing. Pavel Milčák
   Ing. Přemysl Kohout, MBA

Tajemník

 Ing. Ján Poláčik

         

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Energetika, procesy a ekologie:

Dne 21. 6. 2016 bude zasedat:

Zkušební komise č. 3:

Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Místopředseda:   

 Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Členové:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
   Ing. Martin Lisý, Ph.D.
   Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
   Ing. Hugo Šen

Tajemník

 Ing. Ladislav Suk

         

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Strojní inženýrství

Dne 21. 6. 2016 bude zasedat:

Zkušební komise č. 80:

Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Místopředseda:   

 Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Členové:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
   Ing. Martin Lisý, Ph.D.
   Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
   Ing. Hugo Šen

Tajemník

 Ing. Ladislav Suk

         

Dne 22. 6. 2016 bude zasedat:

Zkušební komise č. 81:

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Místopředseda:   

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Členové:

 Ing. Martin Lisý, Ph.D.
   Ing. Marek Baláš, Ph.D.
   Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
   Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D.

Tajemník

 Ing. Ladislav Šnajdárek

         

                  

Nahoru