Státní závěrečné zkoušky 2017

Pokyny pro studenty ke SZZ, kteří ji vykonávají na OEI:

  • Druhý výtisk diplomové / bakalářské práce, který je svázán s kopií zadání, si bude možné převzít v den úspěšného vykonání SZZ.
  • prezentace ke SZZ předejte tajemníkovi dané komise. (prezentaci DP připravujte na max. 10 min. a prezentaci BP na max. 7 min. ve formátech *.ppt, *.pptx, nebo *.pdf)
  • prezentace ke SZZ bude možné vyzkoušet a zároveň předat tajemníkovi komise  ve dnech:

1) Magisterský obor Energetické inženýrství 12. 6. 2017 od 9 do 11 hod. v A1/1441 (14. np.).
2) Bakalářský obor Energetika, procesy a ekologie  16. 6. 2017 od 9 do 11 hod. v A1/1441 (14. np.)
3) Bakalářský obor Strojní inženýrství 16. 6. 2017 od 9 do 11 hod. v A1/1441 (14. np.).

  • přesný den / hodinu své SZZ se každý student dozví ze Studisu nejpozději 7 dní před SZZ. Ke SZZ se prosím dostavte alespoň hodinu před plánovaným termínem.
  • Občerstvení pro komisi zajišťují studenti, na což mohou obdržet i příspěvek. Bližšší informace poskytne paní Mgr. Veronika Vencúrik Pituková, Ph.D..   

                                                      

Státní závěrečná zkouška magisterského oboru Energetické inženýrství:

  Dne 13. 6. 2017 budou zasedat zároveň tři zkušební komise:

Zkušební komise č. 104:

  Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 Ing. Pavel Milčák
 

Členové:

 Ing. Aleš John
     Ing. Pavel Skoupý
     Ing. Milan Kořista, Ph.D.
     Ing. Hugo Šen
 

Tajemník

 Ing. Marian Brázdil 

                

Zkušební komise č. 105:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

 

Místopředseda:   

 prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.

 

Členové:

 Ing. Stanislav Kubiš, CSc.
     Ing. Radovan Kundera
     Ing. Tomáš Flimel
     Ing. Petr Kracík, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Ján Poláčik

                                

Zkušební komise č. 106:

 

Předseda:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 

Členové:

 prof. Ing. Pavel Kolat, Dr.Sc.
     Ing. Mirko Hudeček, CSc.
     prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
     Ing. Alojz Boko
     doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
     Ing. Pavel Křemínský
     prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
 

Tajemník

 Ing. Michal Špiláček

             

  Dne 14. 6. 2017 bude zasedat:

Zkušební komise č. 107:

 

Předseda:

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 

Členové:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
     Ing. Pavel Milčák
     Ing. Přemysl Kohout, MBA
     doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Ján Poláčik

         

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Energetika, procesy a ekologie:

  Dne 19. 6. 2017 bude zasedat:

Zkušební komise č. 6:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 

Členové:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
     Ing. Martin Lisý, Ph.D.
     Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.
     Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Ladislav Šnajdárek

         

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Strojní inženýrství

  Dne 19. 6. 2016 bude zasedat:

Zkušební komise č. 77:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 

Členové:

 Ing. Martin Lisý, Ph.D.
     doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
     Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.
     Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Ladislav Šnajdárek

         

  Dne 20. 6. 2017 bude zasedat:

Zkušební komise č. 81:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 

Členové:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
     Ing. Martin Lisý, Ph.D.
     Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
     Ing. Pavel Milčák
 

Tajemník

 Ing. Michal Špiláček

    

  Dne 21. 6. 2017 bude zasedat:

Zkušební komise č. 84:

 

Předseda:

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 

Členové:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
   

 Ing. Petr Kracík, Ph.D.

     Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
     Ing. Pavel Milčák
 

Tajemník

 Ing. Ján Poláčik

         

Nahoru