Státní závěrečné zkoušky 2018

Pokyny pro studenty ke SZZ, kteří ji vykonávají na OEI:

  • Druhý výtisk diplomové / bakalářské práce, který je svázán s kopií zadání, si bude možné převzít v den úspěšného vykonání SZZ.
  • prezentace ke SZZ předejte tajemníkovi dané komise. (prezentaci DP připravujte na max. 12 min. a prezentaci BP na max. 10 min. ve formátech *.ppt, *.pptx, nebo *.pdf)
  • prezentace ke SZZ bude možné vyzkoušet a zároveň předat tajemníkovi komise  ve dnech:

1) Magisterský obor Energetické inženýrství 13. 6. 2018 od 9 do 11 hod. A1/ 1441, 1443, nebo 1445 dle příslušné komise, která je uvedena ve Studisu.
2) Bakalářský obor Energetika, procesy a ekologie  18. 6. 2018 od 9 do 11 hod. v A1/1443. 
3) Bakalářský obor Strojní inženýrství 18. 6. 2018 od 9 do 11 hod. v A1/1443, nebo 1445 dle příslušné komise, která je uvedena ve Studisu. 

  • přesný den / hodinu své SZZ se každý student dozví ze Studisu nejpozději 7 dní před SZZ. Ke SZZ se prosím dostavte alespoň hodinu před plánovaným termínem.
  • Občerstvení pro komisi zajišťují studenti, na což mohou obdržet i příspěvek. Bližšší informace poskytne slečna Ing. Veronika Slabá.
  • Výstupní list odevzdá student nejpozději den před Státní závěrečné zkouškou slečně Ing. Veronice Slabé. Výstupní list je v elektronické podobě v IS Studis.   

                                                      

Státní závěrečná zkouška magisterského oboru Energetické inženýrství:

  Dne 14. 6. 2018 budou zasedat:

Zkušební komise č. 112:

 

Předseda:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 

Členové:

 prof. Ing. Pavel Kolat, Dr.Sc.
     Ing. Mirko Hudeček, CSc.
     prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
     Ing. Alojz Boko
     doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
     Ing. Pavel Křemínský
     prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
 

Tajemník

 Ing. Michal Špiláček

               

Zkušební komise č. 113:

  Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 Ing. Pavel Milčák
 

Členové:

 Ing. Aleš John, MBA
     Ing. Pavel Skoupý
     Ing. Milan Kořista, Ph.D.
     Ing. Hugo Šen
 

Tajemník

 Ing. Marian Brázdil 

                

Zkušební komise č. 114:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

 

Místopředseda:   

 Ing. Petr Kracík, Ph.D.

 

Členové:

 Ing. Stanislav Kubiš, CSc.
     Ing. Radovan Kundera
     Ing. Tomáš Flimel
     Ing. Pavel Čáslava
 

Tajemník

 Ing. Ján Poláčik

           

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Energetika, procesy a ekologie:

  Dne 19. 6. 2018 bude zasedat:

Zkušební komise č. 4:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 

Členové:

 Ing. Petr Kracík, Ph.D.
     Ing. Hana Lisá, Ph.D.
     Ing. Přemysl Kohout, MBA
     Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Radomír Chýlek

         

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Strojní inženýrství

  Dne 19. 6. 2018 budou zasedat:

Zkušební komise č. 67:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 

Členové:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
     Ing. Pavel Milčák
     Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
     Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Libor Kudela

         

Zkušební komise č. 70:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 

Členové:

 Ing. Petr Kracík, Ph.D.
     Ing. Hana Lisá, Ph.D.
     Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
     Ing. Přemysl Kohout, MBA
 

Tajemník

 Ing. Radomír Chýlek

         

  Dne 20. 6. 2018 budou zasedat:

Zkušební komise č. 72:

 

Předseda:

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 

Členové:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
     Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
     Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
     Ing. Přemysl Kohout, MBA
     doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Radomír Chýlek

    

Zkušební komise č. 74:

 

Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 Ing. Petr Kracík, Ph.D.
 

Členové:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
   

 Ing. Pavel Milčák

     Ing. Hana Lisá, Ph.D.
     Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Libor Kudela

                 

         Nahoru