Státní závěrečné zkoušky 2019

Pokyny pro studenty ke SZZ, kteří ji vykonávají na OEI:

  • Přesný den / hodinu své Státní závěrečné zkoušky (SZZ) se každý student dozví ze Studisu nejpozději 7 dní před SZZ. Ke SZZ se prosím dostavte alespoň hodinu před plánovaným termínem.
  • Výstupní list odevzdá student nejpozději den před SZZ slečně Ing. Veronice Slabé. Výstupní list je v elektronické podobě v IS Studis.
  • Kontaktní osobou pro organizaci v den SZZ je tajemník příslušné komise.
  • Prezentace ke SZZ předejte tajemníkovi dané komise ve formátech *.ppt, *.pptx, nebo *.pdf.
  • Prezentace ke SZZ bude možné vyzkoušet a zároveň předat tajemníkovi komise ve dnech:

1) Magisterský obor Energetické inženýrství 11. 6. 2019 od 9 do 11 hod. v A1/ 1441, 1443, nebo 1445 dle příslušné komise, která je uvedena ve Studisu.
2) Bakalářský obor Energetika, procesy a ekologie  14. 6. 2019 od 9 do 11 hod. v A1/1443, nebo 1445 dle příslušné komise, která je uvedena ve Studisu.
3) Bakalářský obor Strojní inženýrství 14. 6. 2019 od 9 do 11 hod. v A1/1443, nebo 1445 dle příslušné komise, která je uvedena ve Studisu.

  • Občerstvení pro komisi zajišťují studenti, na což mohou obdržet i příspěvek. Bližšší informace poskytne slečna Ing. Veronika Slabá.
  • Druhý výtisk diplomové / bakalářské práce, který je svázán s kopií zadání, si bude možné převzít v den úspěšného vykonání SZZ.

                                                      

Státní závěrečná zkouška magisterského oboru Energetické inženýrství:

  Dne 12. 6. 2019 budou zasedat:

Zkušební komise č. 100 (místnost A1/1443):

 

Předseda:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 

Členové:

 prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
     prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
     doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
     Ing. Alojz Boko
     Ing. Pavel Křemínský 
     Ing. Mirko Hudeček, CSc.
 

Tajemník

 Ing. Libor Kudela

               

Zkušební komise č. 99 (místnost A1/1445):

  Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.     

 

Místopředseda:   

 Ing. Pavel Milčák
 

Členové:

 Ing. Pavel Skoupý
     Ing. Milan Kořista, Ph.D.
     Ing. Hugo Šen
     Ing. Tomáš Miklík
     Ing. Tomáš Caha
 

Tajemník

 Ing. Marian Brázdil 

                

Zkušební komise č. 98 (místnost A1/1441):

 

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

 

Místopředseda:   

 prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc.

 

Členové:

 Ing. Petr Kracík, Ph.D.
     Ing. Stanislav Kubiš, CSc.
     Ing. Radovan Kundera
     Ing. Tomáš Flimel
     Ing. Pavel Sedlák
 

Tajemník

 Ing. Ladislav Šnajdárek

           

Dne 13. 6. 2019 bude zasedat:

Zkušební komise č. 97 (místnost A1/1445):

 

Předseda:

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 

Členové:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.      
     doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
     Ing. Pavel Milčák
     Ing. Petr Kracík, Ph.D.
     doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Radomír Chýlek

              

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Energetika, procesy a ekologie:

  Dne 17. 6. 2018 budou zasedat:

Zkušební komise č. 14 (místnost A1/1445):

 

Předseda:

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
 

Členové:

 Ing. Petr Kracík, Ph.D.
     Ing. Hana Lisá, Ph.D.
     Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
     Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Petra Vavříková

         

Zkušební komise č. 13 (místnost A1/1443):

 

Předseda:

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 

Členové:

 Ing. Michal Špiláček, Ph.D.
     Ing. Pavel Milčák
     Ing. Martin Lisý, Ph.D.
     Ing. Přemysl Kohout, MBA
     Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Filip Toman

         

Státní závěrečná zkouška bakalářského oboru Strojní inženýrství

  Dne 17. 6. 2019 bude zasedat:

Zkušební komise č. 66 (místnost A1/1443):

 

Předseda:

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 

Členové:

 Ing. Michal Špiláček, Ph.D.
     Ing. Pavel Milčák
     Ing. Martin Lisý, Ph.D.
     Ing. Přemysl Kohout, MBA
     Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Filip Toman

         

  Dne 18. 6. 2018 budou zasedat:

Zkušební komise č. 67 (místnost A1/1445):

 

Předseda:

 doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

 

Místopředseda:   

 doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 

Členové:

 Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
     Ing. Petr Kracík, Ph.D.
     Ing. Hana Lisá, Ph.D.
     Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.
 

Tajemník

 Ing. Patrik Elbl

    

Zkušební komise č. 68 (místnost A1/1443):

 

Předseda:

 doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

 

Místopředseda:   

 Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 

Členové:

 doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
   

 Ing. Michal Špiláček, Ph.D.

     Ing. Jan Najser, Ph.D.
     Ing. Přemysl Kohout, MBA
 

Tajemník

 Ing. Radomír Chýlek

                 

         

Nahoru