Studenti OEI na Letní Univerzitě v Dukovanech

Někteří studenti si užívají poslední dny prázdnin volnem a zaslouženým odpočinkem před zimním semestrem. Pár se jich však rozhodlo si prázdniny zkrátit a nastoupit do školy o trochu dříve. Přihlásili se na Letní univerzitu do Jaderné elektrárny Dukovany, každoročně pořádanou Skupina ČEZ, a.s., ve které strávili celé dva týdny. Program byl nabitý rozmanitými přednáškami z oblasti jaderné energetiky a teoretické poznatky byly doprovázeny odbornými exkurzemi do provozu elektrárny.

      JE Dukovany pořádali již osmý ročník Letní univerzity, které se zúčastnilo 32 vybraných studentů z řad vysokoškolských studentů technických oborů. Z OEI se zúčastnilo celkem 6 studentů (čtyři z 5. ročníku a dva ze 4. ročníku oboru Energetické inženýrství).

Z leva Pavel Lainka (5. ročník), David Kubiš (4. ročník), Daniel Sedláček (5. ročník), doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (ředitel Energetického ústavu), Tomáš Rešiliáno (5. ročník), Jan Košťál (4. ročník), Zbyněk Šrámek (5. ročník) 

      Během 14 dní absolvovali několik odborných přednášek od zaměstnanců JE Dukovany a dalších odborníků na jadernou energetiku. Nejen přednášky byly přínosem pro účastníky stáže, ale i exkurze do provozu elektrárny. Studenti navštívili provoz jak na sekundárním okruhu, tak i na primárním okruhu, který se nachází v kontrolovaném pásmu. Díky probíhající odstávce prvního bloku se na sekundárním okruhu poštěstilo vidět odkrytou turbínu z prvního bloku, na které probíhala revize. Součástí prohlídky sekundárního okruhu byl také systém měřící a regulační techniky. Na primárním okruhu navštívili reaktorový sál a viděli spoustu dalších důležitých součástí provozu jako např. parogenerátory, hlavní parní kolektor, hlavní cirkulační čerpadla, bezpečnostní systémy apod. Další zajímavou návštěvou byla bloková dozorna, kde pracují operátoři. Na simulátoru blokové dozorny se studentům věnovali lektoři ze školicího střediska v Brně. Studenti si vyzkoušeli roli operátora primárního a sekundárního okruhu a také si zkusili odstavit reaktor. Dále si vyzkoušeli, jak to vypadá na blokové dozorně při situaci black-out. Studenti nahlédli také do Úložistě jaderného odpadu a skladu vyhořelého paliva, které jsou situovány uvnitř areálu.

      Poslední den čekal absolventy Letní Univerzity vědomostní test, ve kterém si studenti OEI vedli dobře. Poté následovala poslední závěrečná přednáška stáže od jedné z největších odbornic na jadernou energetiku v ČR, Ing. Dany Drábové, Ph.D., dr. h. c. Letní univerzita přinesla studentům Energetického ústavu mnoho neocenitelných zkušeností, zážitků a poznatků, na které budou vzpomínat ještě hodně dlouho po ukončení jejich studií.Nahoru