Studijní podklady

Úprava diplomových a bakalářských prací

Úprava závěrečných prací podléhá právním a etickým aspektům.

 

Podpora anglického jazyka

Tepelná energetika - obecně, Vybrané pojmy z tep. energetiky, Jaderná energetika  

 

Nahoru