Svět energie - Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku „Svět energie“ spojenou s besedou s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D.

Přednáška a beseda jsou určeny pro studenty a pedagogy VUT v Brně, MU a dalších vysokých a středních škol a proběhne ve středu 23. března 2016 od 10:00 hodin v prostorách Fakulty strojního inženýrství, v Aule Q. Další informace jsou uvedeny v letáku akce.

                            

         

Nahoru