Témata bakalářských prácí na OEI pro obor Základy strojního inženýrství (B-STI)

Aktuální témata bakalářských prácí pro studijní obor Základy strojního inženýrství na ak. rok 2017 / 2018 vedených na Odboru energetického inženýrství.  

  • Témata bakalářských prací budou průběžně aktualizována a doplňována.
  • V případě, že máte zájem o jiné vlastní téma z oblasti energetiky, neváhejte nás kontaktovat
  • Pokud budete mít o některé z nabízených témat zájem, je třeba co nejdříve kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.
  • Po dohodě s konkrétním vedoucím je možné vybraná temata vypsat také pro studenty profesního oboru.
  • Poslední aktualizace na webu proběhla 04. 09. 2017 (17:00).
Porovnání energetických mixů

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Návrh výměníku tepla

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Ztráty v potrubích CZT

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Teplárenské zdroje v ČR

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Metody sušení biomasy

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Emise tuhých znečišťujících látek

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Emise oxidu siřičitého 

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Tepelné ztráty budov a návrhy opatření na jejich eliminace

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Bilance energeticky využitelných odpadů

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Plynné emise ze spalování biomasy

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Mikrokogenerace

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
Ztráty sáláním na kotli 

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
ORC jednotky

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.

Potenciál termického využití komunálního odpadu v ČR

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
Čištění procesních plynů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Dotační programy pro lokální vytápění v ČR a na Slovensku

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Vývoj emisních limitů pro lokální topeniště v ČR a na Slovensku

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Analýza dávkování tuhých paliv do kotle

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Environmentální aspekty spalování biomasy

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Moderní trendy ve vytápění rodinného domu

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


 

Potenciál bioplynu v ČR a možnosti zvýšení efektivity bioplynových stanic

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Milčák


 


Čištění bioplynu pro pohon vozidel a pro vtláčení do sítí zemního plynu

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Milčák


 

Analýza využití tepla z bioplynových stanic pro komunální vytápění 

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Milčák
Návrh cyklonového odlučovače TZL

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Milčák


 

Návrh rekuperačního ohříváku spaliny-vzduch

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Milčák

Pelety s přídavkem papíru a jejich spalování

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Analýza spalování směsných pelet

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distrubuci a využití

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Možnosti soustrojí se spalovacími turbínami v primární regulaci sítě 

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.


Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na earoderivát

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz 

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.


Ztráty v potrubí při přečerpávání kondenzátu a jejich vliv na pracovní bod kondenzátního čerpadla

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Větrné elektrárny pobřežního a vnitrozemského typu

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

Čištění ovzduší od jemných částic 

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Poláčik

Vodíkové technologie pro ekologické energetické hospodářství

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Poláčik

Energetické řešení rodinného domu

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Poláčik
Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Zvýšení efektivnosti vytápění snížením teploty vody

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.


Akumulace elektrické energie z fotovoltaické elektrárny

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Jemné částice emitované při spalování biomasy

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.


Vliv vnější tepoty na efektivnost malých zdrojů energie

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Termofotovoltaické zdroje elektrické energie

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marian Brázdil

Termoemise jak zdroj elektrické energie

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marian Brázdil

Termogalvanické jevy jako zdroj elektrické energie

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marian Brázdil

Databáze polovodičových termoelektrických materiálů a jejich parametrů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marian Brázdil

Životnost termoelektrických modulů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marian Brázdil

Experimentální určení koeficientu tření šroubového spoje pro niklové slitiny

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šnajdárek

CFD proudění ve voštinových těsněních s experimentálním ověřením

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šnajdárek

Vliv vlhkosti dřeva na průběh teplotní degradace pomocí termogravimetrická analýzy

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šnajdárek
Uplatnění aditivní technologie (3D tisku) konstrukčních částí turbín

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šnajdárek
Využití oxidu uhličitého k produkci energie

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Špiláček

  

     

Nahoru