Témata bakalářských prácí na OEI pro obor Základy strojního inženýrství (B-STI)

Aktuální témata bakalářských prácí pro studijní obor Základy strojního inženýrství na ak. rok 2016 / 2017 vedených na Odboru energetického inženýrství. 

  • Témata bakalářských prací budou průběžně aktualizována a doplňována.
  • V případě, že máte zájem o jiné vlastní téma z oblasti energetiky, neváhejte nás kontaktovat
  • Pokud budete mít o některé z nabízených témat zájem, je třeba co nejdříve kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.
  • Po dohodě s konkrétním vedoucím je možné vybraná temata vypsat také pro studenty profesního oboru.
  • Poslední aktualizace na webu proběhla 27. 09. 2016 (16:30).

Energetické využití biomasy

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Mikrokogenerace

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.


Ztráty sáláním na kotli 

       

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.


ORC jednotky

             

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.


Vliv sklonu vzduchem chlazené trubky na kondenzaci vodní páry 

               

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.


Kotle na tuhá paliva

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Zdroje tepla pro domovní vytápění

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Zplyňovací kotle

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Teplárenské zdroje v ČR

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


 

Technologie pro akumulaci elektřiny

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.


 

Technologie napájecích čerpadel do 50 kg/h vody.

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.


 

Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distrubuci a využití 

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.


 

Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
 

Ztráty v potrubí při přečerpávání kondenzátu a jejich vliv na pracovní bod kondenzátního čerpadla 

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.


 

Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.


Moderní termické úpravy biomasy

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Ekologické dopady vytápění

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Energetické využití odpadů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Návrh výměníku tepla

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Základní automatizace malých kamen a kotlů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Špiláček


"Smart cities" a decentralizovaná výroba energie

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Špiláček


Energetická a ekologická strategie ČR

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Špiláček


Modelování proudění ve výměníku tepla

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Špiláček


Akumulácia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Poláčik


 

Nízkoenergetická lednička

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.


 

Využití stlačeného a zkapalněného zemního plynu

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.


 

Nové trendy v řízení spalování krbů a krbových kamen

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.


 

Domácí fotovoltaická elektrárna

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 

Energetická bilance domácnosti

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.


 

Softwarové aplikace pro úspory energie v domácnosti

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.


 

Koncept Smart City

     

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.


Moderní trendy ve vytápění RD

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Tuhá alternativní paliva a jejich energetické využití

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Agropelety a jejich spalování

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Čištění procesních plynů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Dotační programy pro lokální vytápění v ČR a SR

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Mikrokogenerace pro RD

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Degradace paliv z biomasy

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Environmentální aspekty spalování biomasy v lokálních topeništích

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Vliv vlhkosti dřeva na produkci emisí při spalování

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Vývoj emisních limitů pro domovní kotle v ČR a okolních zemích

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Tvorba nesledovaných polutantů při spalování v domovních kotlech

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Šnekový podavač paliva - výhody a nevýhody využití

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Spalování tuhých paliv v nevhodných typech kotlů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Spalování pelet z kávy

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Porovnání spalování měkkého a tvrdého dřeva

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


 

Měření plynných emisí

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Otakar Štelcl


 

Zemní plyn v dopravě

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Otakar Štelcl


 

Automatické kotle na tuhá paliva

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Otakar Štelcl


 

Porovnání stupně axiální parní turbiny pro různá proudící média

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kracík, Ph.D.


Výroba vodíku elektrolýzou

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Poláčik


Palivový článok pre akumuláciu elektrickej energie

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Poláčik


Energetické řešení rodinného domu s využitím solární energie

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Poláčik


Zvyšování účinnosti alkalické elektrolýzy

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Poláčik


 

Optimalizace provozu plynových kotlů

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Otakar Štelcl


 

Optimalizace provozu zplyňovacího kotle

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Otakar Štelcl

 

Malé spotřebiče na tuhá paliva

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Otakar Štelcl


 

Měření emisí prachu

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Otakar Štelcl

 

Reálná účinnost spotřebičů na tuhá paliva

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Otakar Štelcl


Možnosti sušení biomasy

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Baláš, Ph.D.


Black-out... Fakta a mýty!

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


Podzemní zásobníky plynu

     

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Lisý, Ph.D.


         

         

         


Nahoru