Témata diplomových prácí pro ak. rok 2014 / 2015

Odbor Energetického inženýrství dlouhodobě usiluje o řešení maximálního počtu diplomových prací ve spolupráci s průmyslovými partnery. Většinové množství témat prací zajišťuje po dohodě s firmami OEI, ale vzhledem k vysokému počtu studentů v aktuálním 4. a 5. ročníku je žádoucí, aby se do oslovení potenciálních zadavatelů témat diplomových prací zapojili i studenti samotní.

Do konce září jsou vítány návrhy studentů (vstupujících do závěrečného ročníků) na témata diplomových prací, která dohodnou s libovolnou firmou v oblasti energetiky. Obecné požadavky na zadání diplomové práce jsou: práce řeší konkrétní inženýrský problém umožňující samostatnou práci studenta, práce musí obsahovat výpočtovou část v rozsahu min. 4 stran, práce musí obsahovat technická vyjádření ve formě výkresů nebo schématu. Minimální doporučený rozsah práce je 60 stran (včetně tabulek, obrázků, výkresů a schémat do formátu A4).

Student, který má k dispozici návrh tématu diplomové práce, zajde za odborně příslušejícím pedagogem OEI, který zadání posoudí, navrhne případné úpravy a doporučí vedoucího závěrečné práce z OEI.Nahoru