Témata diplomových prací vypsaných společností Doosan Škoda Power, s.r.o.

Témata diplomových prací pro ak. rok 2014/2015  vypsané společností Doosan Škoda Power s.r.o.

        

1) Pevnostní výpočet dump tube (úloha pro 1 studenta)

           

2) Návrh tolerancí nalisovaného spoje isokinetické sondy (VT sonda) (úloha pro 1 studenta)

      

3) Porovnání tepelných účinností cyklů (úloha pro 1 studenta)

  • Proveďte porovnání tepelných účinností cyklů bez a s přihříváním pára pro fosilní bloky o výkonu 80 MW, 100 MW, 120 MW.

        

4) Parní turbína pro solární elektrárnu (úloha pro 1 studenta)

  • Navrhněte jednotělesovou/dvoutělesovou kondenzační parní turbínu s přihříváním páry o výkonu 110 MW pro solární elektrárnu.

       

5) Parní turbína pro fosilní elektrárnu (úloha pro 2 studenty)

  • Navrhněte kondenzační parní turbínu s přihříváním páry o výkonu 250 MW s vodou chlazeným kondenzátorem. Turbínu navrhněte ve variantě s jednoproudým a dvouproudým výstupem páry do kondenzátoru.

       

6) Výměník tepla (úloha pro 1 studenta)

  • Proveďte výpočet stability trubkového svazku výměníku tepla.

       

7) Squeez damper technologie pro ložiska Skoda (úloha pro 1 studenta)

  • Výpočet tuhosti upravených ložisek
  • Výpočet tlumení upravených ložisek
  • Optimalizace geometrie squeez damperu ve smyslu tuhosti a útlumu
  • Aplikace na rotordynamiku

       

Pro bližšší informace kontaktujte doc. Ing. Jana Fiedlera, Dr. (ředitel Odboru energetického inženýrství)Nahoru