Termické využívání odpadů a vedlejších produktů

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku "Termické využívání odpadů a vedlejších produktů", kterou povede prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. (Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava ) 

Anotace přednášky

Přednáška se zabývá problematikou termického zpracování odpadů a vedlejších produktů. Speciální pozornost je věnována termickému zpracování odpadů v zahraničí. Součástí přednášky je definování „problematických“ vlastností odpadů a vedlejších produktů s ohledem na dopady na životní prostředí. Možnosti ovlivnění vstupních a výstupních parametrů energetického využití odpadů bude vztaženo k celému technologickému řetězci.

     

Místo a čas konání

V pondělí 23. března 2015 od 17:00 v místnosti A3/515. 

                         

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu přednášek předmětu Meziuniverzitní energetický seminář a je volně přístupná i další zájemcům. 

               

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru