Týden vědy a techniky v Technickém muzeu v Brně

Dovolujeme se přidat k pozvánce na Týden vědy a techniky AV ČR, největšímu vědeckému festivalu v České republice, a Technické muzeum v Brně nabízí od 5. do 9. listopadu 2018 přednášky na různorodá témata. Přednášky začínají v 17.00 ve velkém přednáškovém sále (4. patro), vstup je volný.

       

         

V úterý 6. 11. 2018 bude přednášet doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. na téma "Teplárenství – obstojí v konkurenci nebo zanikne?". Příspěvek se bude zabývat aktuálními problémy teplárenských soustav v České republice, kterými jsou zejména ceny tepla, snižování spotřeby tepla, úbytek zákazníků a obecný tlak na úspory a ekologizaci při do budoucna neznámých cenách paliv a elektrické energie. Bude rozebírat problémy a hledat možnosti, jak předejít dalšímu odpojování zákazníků a z toho plynoucí hrozby možného rozpadu celé teplárenské soustavy v dané lokalitě. Závěrem budou uvedeny předpokládané směry rozvoje teplárenství v ČR.

           

Další informace o akci můžete nalézt na webu Technického muzea v Brně.

                

Nahoru