Laboratoře, vědecko výzkumná a experimentální činnost

Pracoviště se zabývá vědecko-výzkumnou činností v celé řadě oblastí, ve kterých nabízí také spolupráci a služby pro zájemce z průmyslové i veřejné sféry, a disponuje rozsáhlou experimentální základnou v laboratořích Energetického ústavu. 

Palivová laboratoř

Zabýváme se stanovením parametrů zejména tuhých a kapalných paliv pomocí metod normovaných dle ČSN, Špičkové laboratorní vybavení  nám umožňuje realizovat měření srovnatelná s akreditovanými laboratořemi. Nabízíme jak jednorázové testy dodaných materiálů, tak i dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje vlastností a využití paliv. 

 

Zkušebna a laboratoř spalovacích zařízení

Zkušebna je zaměřena na výzkum spalování různých forem  biomasy, popř. biologicky rozložitelných odpadů. V rámci zkušebny je testovací kout o parametrech akreditované zkušebny lokálních topidel horkovzdušných i teplovodních lokálních topidel o výkonu do 50 kW. Dále můžeme testovat kotle až do výkonu 200 kW. Kromě testů se zabýváme vývojem a návrhem a horkovzdušných i teplovodních tepelných spotřebičů. 

 

Laboratoř jemných částic

Laboratoř jemných částic doplňuje měření provedená ve Zkušebně a laboratoři spalovacích zařízení  o hodnoty emisí prachových částic. Kombinací několika přístrojů lze pokrýt prakticky kompletní spektrum emitovaných částic. Měření probíhá buďto on-line, nebo lze částice zachytávat na filtry pro pozdější gravimetrickou či chemickou analýzu. Naše laboratoř je zaměřena především na výzkum vzniku a růstu nejmenších částic při spalovacích procesech.

 

Přístrojové vybavení

Přehled přístrojového vybavení.

 

Nahoru