Výzkum kombinovaného spalování fosilních a alternativních paliv, plazmová technologie v energetice

Odbor energetického inženýrství FSI VUT v Brně si Vás dovoluje pozvat na přednášku " Výzkum kombinovaného spalování fosilních a alternativních paliv, plazmová technologie v energetice ", kterou povede prof. Ing. Pavel Kolat, Ph.D.  (Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava )  

Anotace přednášky

Zaměření výzkumu katedry energetiky, vývoj klasické energetiky v ČR a ve světě a strategické cíle EU do roku 2030. Cíle aplikovaného výzkumu. Alternativní paliva na bázi kalů z čistíren odpadních vod. Experimenty na pilotním zařízení TU-Dresden. Aplikace výzkumu v českých teplárnách a elektrárnách. Nebezpečné odpady z lagun. Plazmové technologie v energetice. Vývoj plazmových hořáků.

     

Místo a čas konání

V pondělí 30. března 2015 od 17:00 v místnosti A3/515. 

                         

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu přednášek předmětu Meziuniverzitní energetický seminář a je volně přístupná i další zájemcům. 

               &source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru