Odbor fluidního inženýrství

Celým názvem Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana. Za tímto názvem se skrývá specializace, která je zaměřená na proudění tekutin. Zabývá se návrhem a konstrukcí hydraulických strojů a zařízení, projektováním vodních děl, dynamikou hydraulických strojů a zařízení a studiem proudění tekutin.

Obor Fluidní inženýrství má na brněnské technice více jak stoletou tradici. Kořeny existence odboru sahají do doby nedlouho po založení brněnské techniky. V roce 1902 zde učil profesor Leopold Grym, který byl uznávaným odborníkem na vodní turbíny. Spolu s dalšími odborníky a českými výrobními podniky se podpořil prof. Victora Kaplana při vývoji jeho turbíny. Zasadil se o to, že byla firmami Storek a První českomoravská továrna na stroje v Praze vyrobena první Kaplanova turbína pro přádelnu v Dolnorakouském Velmu. Na prof. Gryma pak navazovalo mnoho dalších světově uznávaných odborníků z oblasti vodních strojů.

Vírová turbína
Pohled na instalovanou vírovou turbínu ve směru toku vody.

V roce 1959 byla pod vedením profesora Miroslava Nechleby založena Katedra vodních strojů, která pod různými názvy přetrvala až do dnešních dnů a nyní nese název Odbor fluidního inženýrství. Tento odbor je součástí Energetického ústavu.

To, že tato specializace na brněnské technice vznikla a trvá dodnes, je dáno její úzkou spoluprací s firmami, které se zabývají vývojem, konstrukcí a výrobou hydraulických strojů a zařízení. Tato spolupráce trvá dodnes.

Prioritním posláním Odboru fluidního inženýrství je připravovat odborníky, kteří budou připravení řešit praktické problémy spojené s projektováním, konstrukcí a vývojem zařízení, které souvisí s prouděním tekutin.

Dalším cílem je udržovat a rozvíjet spolupráci s průmyslem. Jsme otevřeni pro spolupráci na výzkumu a řešení konkrétních problémů z praxe formou hospodářských smluv, či jako spoluřešitelé různých projektů a grantů.

Na těchto stránkách máte příležitost dozvědět se více podrobností o práci odboru v oblasti výuky či výzkumu, který na odboru probíhá.

Nahoru