Nabídka témat bakalářských prací na Odboru fluidního inženýrství

Na této stránce jsou publikována aktuálně nabízená témata bakalářských prací na Odboru fluidního inženýrství Victor   a Kaplana. Tato témata jsou primárně určena pro studenty Oboru obecného typu (B-STI Strojní  inženýrství) prezenční formy studia. Pokud o nějaké téma bude mít zájem student profesních oborů, musí se dohodnout s garantem jeho studijního programu zda je toto zadání v slouladu s daným studijním programem.

Budete-li mít zájem zpracovat nějaké vlastní téma, které spadá do našeho oboru, pak neváhejte kontaktovat některého z akademických pracovníků, můžete se s nimi domluvit a budete mít téma bakalářské práce "šité na míru".

Pokud budete mít zájem přihlásit se na některé z těchto témat, pak je důležité kontaktovat vedoucího bakalářské práce a domluvit se s ním na dalším postupu. 

Další podrobnosti je možné najít v pokynu děkana č. 10/2018

Důležité termíny

20.9.2018 - Vložení dostatečného počtu zadání do systému (vyučující)

24.9.2018 - Zveřejnění předběžných zadání studentům

26.10.2018 - Přidělení zadání studentům

Odkazy

Archív

Nabízená témata

Přehled nabízených témat Odborem fluidní inženýrství můžete najít zde: Témata Bakalářských prací 

Pokud jste nenalezli téma, které by vás zaujalo, nezoufejte. Můžete zajít za jednotlivými pracovníky Odboru fluidního inženýrství a probrat s nimi vlastní témata či nápady, které byste rádi řešili. Je jen třeba, aby se týkaly proudění kapalin. 

Nahoru