Maximální dosažitelné účinnosti jednostupňových spirálních čerpadel

Od roku 2013 platí nové standardy Evropské unie vycházející z doporučení organizace EUROPUMP, které výrobcům čerpací techniky předepisují minimální celkovou účinnost čerpadla.

Cílem práce je provedení rešerše maximálně možné dosažitelné účinnosti u vybraných typů čerpadel různých výrobců a jejich porovnání se standardy organizace EUROPUMP. Dále se práce bude zabývat vztahem jednotlivých částí čerpadla a jejich vlivem na celkovou účinnost.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf. Ph.D.

e-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Nahoru