BP 2011

Bakalářské práce obhájené v roce 2011.


Vyprazdňování rotující nádoby

Autor: Attila Hideghéty


Měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí UVP

Autor: Jan Kárník


Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel

Autor: Petr Klapka


Hydraulické spojky a měniče

Autor: Dan Pospíšil


Vizualizace proudění

Autor: Zdenek Vavrla


Způsoby dopravy znečištěných kapalin a kalů

Autor: David Vosáhlo


Vírový prstenec

Autor: Matouš Zaremba
Nahoru