BP 01 2008

Konstrukční studie sinusového čerpadla

Autor: Ondřej Grym

Vedoucí BP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Bakalářská práce je zaměřena zejména na literární řešerši sinusového čerpadla a její zhodnocení z hlediska snížení třecí síly v kluzné ploše vodící lišty. Konstrukční návrh se bude zabývat snížením ztrát při provozu. Jako čerpané médium bude uvažována voda. Výsledný návrh bude vytisknut na 3D tiskárně. Součástí je také popis nabídky a dostupnosti tohoto výrobku od různých firem.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru