BP 01 2009

Posouzení problematiky přečerpávajících vodních elektráren

Autor: Jakub Archalous

Vedoucí BP: Ing. Zdeněk Sloupenský

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá využitím vodní energie. Je v ní sledováno rozdělení vodních děl a mechanismy, které mění energii vody především na energii elektrickou. Hlavní důraz je kladen na princip, činnost a soustrojí přečerpávacích vodních elektráren a výpočet účinnosti přečerpávacího cyklu PVE Dlouhé stráně.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru