BP 01 2010

Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu

Autor: Lenka Dobšáková

Vedoucí BP: Ing. Martin Hudec

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá přestavbou vodního mlýna Cacovice. V první části popisuje historii vodních pohonů a historii Cacovického mlýna. V druhé části se zabývá malými vodními elektrárnami, jejich funkcí a rozdělením. Ve třetí části je popsána technická část malé vodní elektrárny Cacovice a ve čtvrté části je návrh nové přímoproudé Kaplanovy turbíny, která by mohla nahradit stávající turbínu Francisovu.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru