BP 01 2011

Vyprazdňování rotující nádoby

Autor: Attila Hideghéty

Vedoucí BP: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Abstrakt

Předložená bakalářská práce zpracovává děje spojené s hydromechanikou. Za vším stojí Eulerovy rovnice hydrostatiky, hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Voda má v rotující nádobě charakteristickou hladinovou plochu. Při postupném zvyšování otáček se voda začne vylévat. Úkolem je rozbor a analýza dějů, které mohou nastat při rotaci nádoby s vodou.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru