BP 01 2012

Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel

Autor: Petr Duda

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Bakalářská práce obsahuje základní informace o hydrodynamických čerpadlech. Zabývá se popisem měrné energie pro nekonečný počet velmi tenkých lopatek a následnou korekcí na konečný počet lopatek. Část práce je věnována úkazům vznikajících v mezilopatkovém kanále a jejich vlivu na měrnou energii čerpadla. Jsou zde objasněny výpočty korekčních faktorů dle jednotlivých autorů a na závěr jsou provedeny korekce u třech reálných oběžných kol se srovnáním jednotlivých metod.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru