BP 02 2010

Konstrukční provedení čerpadel

Autor: David Hlaváček

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Bakalářská práce obsahuje základní informace o hydrostatických čerpadlech.V úvodní kapitole je základní rozdělení hydraulických strojů následováno stručnou charakteristikou hydrostatických a hydrodynamických strojů s jejich výhodami a nevýhodami.Hlavní část je věnována hydrostatickým čerpadlům. Na začátku je rozdělení hydrostatických čerpadel, doplněné principem činnosti jednotlivých typů s dopravními parametry, vztahem pro výpočet geometrického objemu a jejich výhodami a nevýhodami.Na konci práce je uvedeno několik základních vzorců pro výpočet hydrostatických čerpadel s jejich teoretickými a skutečnými charakteristikami.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru