BP 02 2012

Radiální pístový hydrogenerátor

Autor: Lukáš Kapoun

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

Tato bakalářská práce obsahuje základní rozdělení hydrogenerátorů. Jsou zobrazeny různé typy těchto hydrogenerátorů rozšířené o základní výpočtové rovnice a charakteristiky. Hlavní část této práce je věnována popisu konstrukce radiálního pístového hydrogenerátoru včetně modifikací a kinematiky jeho chodu. U tohoto hydrogenerátoru sledujeme velikost pulsace průtoku, vliv parametrů hydrogenerátoru na jejich velikost a rovnoměrnost dodávky pracovní kapaliny. Na závěr práce je vše vyhodnoceno a zobrazeno grafy.


Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru