BP 03 2009

Konstrukční provedení čerpadel

Autor: Pavel Čejka

Vedoucí BP: Ing. Roman Klas, Ph.D.

Abstrakt

V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace o rozdělení hydrostatických čerpadel.V prvním bodě práce bude uvedeno nejzákladnější dělení čerpadel a to na čerpadla hydrostatická a hydrodynamická. V čem se liší a hlavní kriteria jejich rozdělení. Podle tohoto dělení jsou pak dále uvedeny základní konstrukční provedení hydrostatických čerpadel. U každého typy čerpadla budou uvedeny jejich výhody a nevýhody, dále pak jejich princip činnosti a použitelnost pro praxi a to vše bude doplněno jednoduchým schématem nebo obrázkem čerpadel. Dále budou popsány jednotlivé charakteristické části jejich konstrukce doplněné jejich rozborem. Na závěr práce budou uvedeny základní početní vztahy pro charakteristické veličiny čerpadel a jejich vzájemná závislost bude popsána diagramy.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT BrnoNahoru