BP 03 2010

Smáčivost povrchu vůči kapalinám a druhá viskozita kapalin

Autor: Jiří Holub

Vedoucí BP: Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá smáčivostí povrchu vůči kapalinám s rozdělením typu povrchů a jejich chování s použitím různých kapalin. Pomocí experimentu ve kterém byl měřen kontaktní úhel na třech površích s následným vyhodnocením povrchové energie. K měření bylo použito šest různých kapalin, které byly nanášeny na tři různé povrchy. V práci je také zahrnuta druhá viskozita kapalin a její stanovení.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této BP v knihovně VUT Brno

Nahoru